Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně

Kategorie

SPOJmat Hýskov s.r.o.  Na Břasích 149, 267 06 Hýskov, IČO: 26157152

tel/fax: 311635046, 311635 106,  obchod@spojmat-hyskov.cz, www.spojmat-hyskov.cz

 

SPOJmat Politika ochrany osobních údajů 

 

Společnost SPOJmat Hýskov s.r.o., IČO: 26157152 se sídlem Na Břasích 149, Hýskov, 267 06 Hýskov, (dále jen, Společnost SPOJmat“) v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje. Zpracování osobních údajů je společností SPOJmat prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen, Nařízení“) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Osobní údaje jsou společností SPOJmat zpracovávány pouze pro účely plnění smlouvy, dodání zboží zákazníkovi a dále pro účely plnění zákonných povinností dle právní úpravy. Osobní údaje jsou zpracovávány s dostatečnou pečlivostí, aby nedocházelo k nepřesnostem. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, pro který jsou zpracovány. Při zpracování osobních údajů je dbáno o jejich náležité zabezpečení a jejich ochranu zabezpečují přiměřená technická zabezpečení ve formě fyzického zabezpečení i ve formě informačních technologií a přiměřená organizační opatření.

Osobní údaje nejsou využívány k marketingovým účelům.

Při prohlížení internetových našich webových stránek www.spojmat-hyskov.cz nedochází ke zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, právo osobní údaje opravit či doplnit, právo požadovat omezení zpracování, právo vznést námitku či stížnost, právo požadovat přenesení údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech, právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“). Kontaktovat nás pro uplatnění práv můžete písemně poštou mailem na adresu SPOJmat Hýskov s.r.o., Na Břasích 149, 2670 06 Hýskov nebo obchod@spojmat-hyskov.cz.